Các Dự ÁnLàng Chài phân khu 1

Email In PDF.
Dự án Làng Chài phân khu 1 - phường Cẩm An - thành phố Hội An
 

Khu Nhà Nghỉ Ngành Ngân Hàng

Email In PDF.

KHU_NHA_NGHI_DIEU_DUONG_NHNN__PTNT_fix

 

Dự Án Tân Thịnh - Tân Mỹ

Email In PDF.

DU_AN_TAN_THINH_TAN_MY-XUAT_fix

 

Dự Án Bệnh viện trung ương Huế

Email In PDF.

BV_TRUNG_UONG_HUE.XUAT2

 

Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn

Email In PDF.

Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn

Giới thiệu công ty : Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn
Địa chỉ: Thôn 7 Điện Tiến - Điện bàn - Quảng Nam
Điện thoại : 0510.869241
Tổng vốn đầu tư:………….đạt …………%
Công suất:...........................................................

 

Thời Tiết

Hỗ trợ trực tuyến